dot
bulletHOME
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
bulletเกาะสิมิลัน
bulletเกาะตาชัย
bulletเกาะสุรินทร์
bulletเกาะไม้ท่อน
bulletเขาไข่นุ้ย
bulletเขาหน้ายักษ์


Line id : CheckinAndaman


เกาะสิมิลัน


เกาะสิมิลัน 1 วัน article

 เกาะสิมิลัน

08.00น. พร้อมกันที่ท่าเรือ ทับละมุอันดามันทัวร์ ถึงท่าเรือบริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
08.30น. เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือเร็ว (Speedboat)
10.00น. ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโตๆ บริเวณเกาะ 9(เกาะบางู) 
11.00น. ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท(สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่บริเวณอ่าวเกือก"Donald Duck" ของเกาะ8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนหาดทรายอันขาวละเอียด เล่นน้ำข้างๆ เกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย สู่จุดชมวิว บริเวณหินเรือใบ "Sail Rock" ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการปีนขึ้นไปยังจุดชมวิว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน แบบไทยบุฟเฟ่ต์ ที่เกาะ 8(เกาะสิมิลัน)
13.00น. เดินทางสู่เกาะ 7(เกาะปายู) ซึ่งที่นี่ท่านจะได้ชมปะการังอันอุดมสมบูรณ์ ฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิด
14.00น. เดินทางสู่เกาะ 4(เกาะเมียง) ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  สู่หาดเล็ก "Honeymoon Bay" เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
15.00น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 
16.30น. ถึงท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ 

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล**

ทริปนี้รวม

 • ค่าเรือเร็วไปกลับ
 • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำตื้น 
 • ค่าอาหารเที่ยง 
 • ผลไม้และเครื่องดื่ม
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 2,500 บาท เด็ก4-12ปี 1,500 บาท

 

เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน article

 

วันที่ 1
08.00น. ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือ ทับละมุอันดามันทัวร์ บริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำตื้น  
08.30น. เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือSpeedboat 
10.00น. เล่นน้ำชมฝูงปลาโตๆ บริเวณเกาะ 9(เกาะบางู) 
11.00น.  ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท(สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่บริเวณอ่าวเกือก"Donald Duck" ของเกาะ8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนหาดทรายอันขาวละเอียด เล่นน้ำข้างๆ เกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย สู่จุดชมวิว บริเวณหินเรือใบ "Sail Rock" ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการปีนขึ้นไปยังจุดชมวิว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน แบบไทยบุฟเฟ่ต์ ที่เกาะ 8(เกาะสิมิลัน)
13.00น. เดินทางสู่เกาะ 7(เกาะปายู) ซึ่งที่นี่ท่านจะได้ชมปะการังอันอุดมสมบูรณ์ ฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิด
14.00น. เดินทางสู่เกาะ 4(เกาะเมียง) เช็คอินเข้าที่พัก ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  สู่หาดเล็ก "Honeymoon Bay" เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.30น. บริการอาหารเย็น 
20.00น. ชมและค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"
วันที่ 2
08.00น. บริการอาหารเช้า
09.30น. เดินทางเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง ประมาณ 1-2 จุดด้วยเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน 
13.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนอำลาสิมิลัน
15.00น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 
16.30น. ถึงท่าเรือ ทับละมุอันดามันทัวร์ 

**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ทริปนี้รวม

 • ค่าเรือเร็วไปกลับ
 • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำตื้น 
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ 
 • ผลไม้และเครื่องดื่ม
 • ค่าเต้นท์ที่พัก (เต้นท์ 1 หลังนอน 2 ท่านนอน 1 ท่านจ่ายเพิ่ม 300 บาท)
 • ค่าเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ  4,500 บาท เด็ก4-12ปี 2,700 บาท (รวมเต้นท์)

ผู้ใหญ่ท่านละ  4,200 บาท เด็ก4-12ปี 2,700 บาท (ไม่รวมที่พัก)
ดยท่าสามารถจองที่พักกับทางอุทยานได้   ที่นี่

 

 

เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน article

 

วันที่ 1
08.00น. ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือ ทับละมุอันดามันทัวร์ บริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำตื้น 
08.30น. เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือSpeedboat
10.00น. เล่นน้ำชมฝูงปลาโตๆ บริเวณเกาะ 9(เกาะบางู) 
11.00น. ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท(สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่บริเวณอ่าวเกือก"Donald Duck" ของเกาะ8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนหาดทรายอันขาวละเอียด เล่นน้ำข้างๆ เกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย สู่จุดชมวิว บริเวณหินเรือใบ "Sail Rock" ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการปีนขึ้นไปยังจุดชมวิว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน แบบไทยบุฟเฟ่ต์ ที่เกาะ 8(เกาะสิมิลัน)
13.00น. เดินทางสู่เกาะ 7(เกาะปายู) ซึ่งที่นี่ท่านจะได้ชมปะการังอันอุดมสมบูรณ์ ฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิด
14.00น. เดินทางสู่เกาะ 4(เกาะเมียง) เช็คอินเข้าที่พัก ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  สู่หาดเล็ก "Honeymoon Bay" เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.30น. บริการอาหารเย็น 
20.00น. ชมและค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"
วันที่ 2
08.00น. บริการอาหารเช้า
09.30น. เดินทางเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง ประมาณ 1-2 จุดด้วยเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน 
13.30น. เดินทางเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง ประมาณ 1-2 จุดด้วยเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
17.30น. บริการอาหารเย็น
วันที่ 3
08.00น. บริการอาหารเช้า
09.30น. สู่ลานข้าหลวง ชมทัศนียภาพโดยรวมของเกาะสิมิลัน เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนอำลาสิมิลัน
15.00น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 
16.30น. ถึงท่าเรือ ทับละมุอันดามันทัวร์ 

**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ทริปนี้รวม
 
 • ค่าเรือเร็วไปกลับ 
 • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำตื้น 
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ 
 • ผลไม้และเครื่องดื่ม
 • ค่าเต้นท์ที่พัก (เต้นท์ 1 หลังนอน 2 ท่านนอน 1 ท่านจ่ายเพิ่ม 600 บาท)
 • ค่าเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
  อัตราค่าบริการ
  ผู้ใหญ่ท่านละ  5,500 บาท เด็ก4-12ปี 3,300 บาท (รวมเต้นท์)
  ผู้ใหญ่ท่านละ  4,900 บาท เด็ก4-12ปี 3,300 บาท (ไม่รวมที่พัก) 
โดยท่าสามารถจองที่พักกับทางอุทยานได้   ที่นี่

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Thaplamu Andaman Tour 60/111 Moo.5 Lamkan Taimuang Phang-Nga 82210 Tel: 076-443411 Fax: 076-453304 Mobile: 081-8944244 www.toursimilan.com Email: toursimilan@hotmail.com